Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

DISPENSATIEREGELING
    
1. Het desbetreffende bestuur kan aan jeugdspelers alsmede
aan eerstejaars senioren dispensatie verlenen om in een
leeftijdsklasse lager uit te komen.

2. Voor de leeftijdscategorie van de F-pupillen wordt geen
dispensatie verleend.

3. Per leeftijdsklasse zijn bij elftallen maximaal drie dispensatiespelers toegestaan en bij zeventallen twee dispensatiespelers.

4. Indien een vereniging binnen de criteria van lid 3 geen
teams kan samenstellen, dan kan het desbetreffende bestuur
aan de hand van de hierna onder a tot en met d
opgenomen aanknopingspunten de dispensatiemogelijkheden
als volgt uitbreiden:
a. Indien verzocht wordt om twee, respectievelijk drie
dispensaties of om een dispensatie die buiten de
leeftijdsregeling valt, wordt per geval bekeken of er
sprake moet zijn van een aanvullende regeling.
b. Indien een aanvullende regeling wenselijk is, wordt een
uitdraai gemaakt van de bij die vereniging beschikbare
leden per leeftijdsgroep.
c. Uitgangspunt voor de aanvullende regeling is het
onderbrengen van spelers in een team in een hogere
leeftijdsgroep. Dit team zal dan worden ingedeeld in
een lage(re) klasse.
d. Is de onder c genoemde regeling niet mogelijk, dan
kunnen extra dispensatiespelers (bovenop de drie/
twee) worden toegestaan met de restrictie dat er nooit
meer dan drie/twee dispensatiespelers gelijktijdig in
een wedstrijd in het veld mogen staan.

5. Wanneer een elftal met dispensatiespeler(s) uitkomt in een
competitieklasse waarop een promotie-/degradatieregeling
van toepassing is, dan verliest dit elftal het recht op
promotie. (met uitzondering van de juniorenteams in de
categorie A en B waarin meisjes met dispensatie uitkomen).
6. Dispensatiespelers mogen maximaal een jaar ouder zijn en
ingezet worden in alle teams van de desbetreffende leeftijdsklasse.
(voor meisjes junioren betreft dit teams in de
categorie A en B).

Hierboven heb ik de regeling m.b.t. dispensatie geplaatst.

Nu staat er bij punt 3 het volgende:

"Per leeftijdsklasse zijn bij elftallen maximaal drie dispensatiespelers toegestaan en bij zeventallen twee dispensatiespelers."

Nu is onze technisch jeugdco?rdinator verteld dat deze leeftijdsklassen van zowel de jongens als de meisjes bij elkaar opgeteld worden.
Dus A junioren jongens en MA junioren meisjes wordt bij elkaar opgeteld en zouden gelden als ??n leeftijdscategorie waarin dus 3 dispensatiegevallen worden toegewezen.
B junioren jongens en MB junioren meisjes worden ook bij elkaar opgeteld. Verder zou dit ook in het pupillenvoetbal gelden

Als dit zo is vindt ik het een volslagen belachelijke regel. Verenigingen die geen meisjes afdeling hebben worden hierdoor enorm bevoordeeld en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn, omdat je in het meisjesvoetbal nu eenmaal zit met het feit dat het voor sommige verenigingen al moeilijk is om 1 elftal op de been te brengen en dan zit je meteen aan de 3 dispensatiegevallen.

Weet iemand van jullie hoe dit precies zit?

Theo van Diepen op 2006-03-01 11:57:17 
    
Er staat toch per elftal , je kan toch niet MA en A samen doen, dat zijn toch 2 elftallen.
Het lijkt mij dus dat je zowel bij bijvoorbeeld de A1 3 disp. spelers mag hebben, bij de A2 3 disp. spelers en ook bij de MA1 3 disp. spelers. Volgens mij zit het zo als ik het goed begrijp.
Collin de Jong op 2006-03-01 12:50:20 
    
Collin de Jong schreef:
Er staat toch per elftal , je kan toch niet MA en A samen doen, dat zijn toch 2 elftallen.
Het lijkt mij dus dat je zowel bij bijvoorbeeld de A1 3 disp. spelers mag hebben, bij de A2 3 disp. spelers en ook bij de MA1 3 disp. spelers. Volgens mij zit het zo als ik het goed begrijp.


Dat is nu juist het punt. Zoals het onze jeugdco?rdinator is uitgelegd staat er dit:

Per LEEFTIJDKLASSE zijn er indien men met elftallen speelt TOTAAL 3 dispensatiespelers toegestaan.
Dus heb je 10 A junioren elftallen dan zijn er dus ook maar totaal 3 dispensatiespelers toegestaan, het kan dus zijn dat er 9 elftallen zonder spelers met dispensatie spelen en 1 elftal met 3 dispensatiespeler want dan zit je al aan het maximum van 3.

Zou men bij de A junioren met zeventallen spelen dan zijn het dus maximaal 2 dispensatiespelers (er van uitgaande dat er A junioren 7 tallen zijn maar het gaat mij om het voorbeeld.)

Nu zou ik tegen deze regeling niet eens zoveel bezwaren hebben maar er werd hem ook verteld dat de jongens en de meisjes bij elkaar zouden worden opgeteld en dat is natuurlijk belachelijk.

Ten eerste zijn meisjes B junioren (12 t/m 15jaar) meer C junioren dan B junioren en dan lopen deze leeftijdsklassen dus al niet meer parrallel, bij het meisjes pupillen voetbal komen de leeftijden meer overeen maar dan nog vindt ik dat het jongens en meisjes voetbal als aparte klassen moeten worden gezien.

Theo van Diepen op 2006-03-01 13:05:45 
    
Theo,

volgens mij moet je de jongens en de meisjes gescheiden blijven zien.
Ze spelen dan ook allebij in een aparte afdeling.
De 1 bij de jongens en de ander bij de meisjes.
Je moet dan ook per leeftijdsafdeling aangeven hoeveel spelers er zijn.
Hierbij staan de meisje naar mijn idee ook apart vermeld.
Wim van Dommelen op 2006-03-01 13:33:55 
    
Wim,

Zo zie ik het dus ook, maar het is ons dus door iemand van de KNVB anders verteld.

Ik heb nu een mailtje naar de KNVB gestuurd en ik hoop dat ik er antwoord op krijg.

Als ik het antwoord krijg dat zal ik dit in dit topic plaatsen.
Theo van Diepen op 2006-03-01 13:47:41 
    
Theo,

Het reglement wat je over hebt genomen van de KNVB klopt ook niet. Het is volgens mij namelijk zo dat je per zevental 3 dispensatiespelers mag hebben en dat er maar 2 tegelijkertijd in het veld mogen staan. Bij elftallen is het zo dat je 5 dispensatiespelers mag hebben in een team en dat je er maar drie tegelijkertijd op mag stellen.
Gerrit van Driel op 2006-03-02 18:14:29 
    
Gerrit,

Ik heb dit overgenoem uit het landelijke bewaarnummer van dit jaar. Als het niet klopt heeft het dus verkeerd in het in het bewaarnummer gestaan.

Verder is het vaak zo met reglementen dat de distictbesturen zelf andere regels mogen opstellen, dit wel weer binnen bepaalde normen. Dit is natuurlijk waardeloos maar zo is het nu eenmaal.
Verder blinken de teksten van de KNVB reglementen meestal niet uit in duidelijkheid.Vandaar dat ik deze vraag stel.

Wij voetballen overigens in West 1, misschien dat in andere districten weer andere regels gelden.
Theo van Diepen op 2006-03-02 19:34:42 
    
Het antwoord van de afdeling wedstrijdzaken van het district West 1

Geachte heer van Diepen,

N.a.v. onderstaande delen wij u het volgende mede:

Er zijn 3 dispensaties toegestaan over een hele leeftijdsgroep, d.w.z. of een vereniging 1 of 13 elftallen heeft er worden er 3 verleend. Deze kunnen alledrie in 1 team spelen maar kunnen ook verdeeld worden over diverse teams, zolang dit elftal/team echter niet is ingedeeld in een klasse welke valt onder de categorie A.

Voor jongens A-, B- en C-junioren en meisjes A en B is er onderscheid. Bij de jongens kunnen er 3 worden verleend. Hetzelfde geldt voor de meisjes.
Bij de pupillen worden deze wel bij elkaar opgeteld omdat meisjes in deze competitie bij de jongens voetballen. Er geldt echter voor D 7-tallen en E-pupillen een maximum van 2 dispensaties omdat het team met minder spelers op het veld staat.

Vertrouwende u voldoende te hebben ingelicht.


Theo van Diepen op 2006-03-13 08:28:01 
    
Nog even een aanvulling,

Indien een meisje in een A,- B of C junioren JONGENS elftal speelt dan wordt zij WEL bij de jongens opgeteld.
Theo van Diepen op 2006-03-13 08:57:24 
    
Wim van Dommelen schreef:
Theo,

volgens mij moet je de jongens en de meisjes gescheiden blijven zien.
Ze spelen dan ook allebij in een aparte afdeling.
De 1 bij de jongens en de ander bij de meisjes.
Je moet dan ook per leeftijdsafdeling aangeven hoeveel spelers er zijn.
Hierbij staan de meisje naar mijn idee ook apart vermeld.


Dus toch de meisjesteams en jongensteams gescheiden houden bij de aanvraag voor dispensatie.
Wim van Dommelen op 2006-03-13 16:44:58 
    
Wim,

Uit het betreffenden artikel kon ik ook niet anders opmaken dat het op deze manier in elkaar zou zitten.
Het kwam uit het bewaarnummer landelijk en omdat het aan iemand van ons door de KNVB was verteld dat het niet zo was wilde ik zekerheid.

Ook op landelijk niveau en op districtsniveau willen de regels nogal eens verschillen.
Theo van Diepen op 2006-03-13 16:53:06 
    
Theo,

Ik kan het helaas niet terug vinden in de reglementenbundel of in het bewaarnummer, maar ik doe deze uitspraak op basis van eigen ervaring van een aantal jaren geleden. Toen hadden wij namelijk 5 dispensatiespelers in de C. In dat jaar hadden we geen been B en geen A. Wij kregen toen voor deze vijf spelers dispensatie en een brief van de KNVb dat we er maar drie tegelijktijd op mochten stellen. Het kan natuurlijk zijn wat jij aangeft een verschil per district zijn.
Gerrit van Driel op 2006-03-13 17:40:51 
    
Gerrit,

Het landelijke bewaarnummer kan je downloaden vanaf de KNVB site. Hieruit heb ik ook de betreffende artikelen gehaald.

In die artikelen staat ook dat je in uitzonderings gevallen (waaronder dus het geval van jullie) maximaal 5 dispensatiespelers mag hebben waarbij er dan maximal 3 tegelijk mogen spelen.
In competities van zeventallen is het dan maximaal 3 dispensatiespelers waarvan er 2 tegelijk mogen spelen.

Dus wat dat betreft zat je goed maar betrof het dus een uitzonderlijk geval.
Theo van Diepen op 2006-03-13 18:10:47 
    
Theo van Diepen schreef:
Gerrit,

Het landelijke bewaarnummer kan je downloaden vanaf de KNVB site. Hieruit heb ik ook de betreffende artikelen gehaald.

In die artikelen staat ook dat je in uitzonderings gevallen (waaronder dus het geval van jullie) maximaal 5 dispensatiespelers mag hebben waarbij er dan maximal 3 tegelijk mogen spelen.
In competities van zeventallen is het dan maximaal 3 dispensatiespelers waarvan er 2 tegelijk mogen spelen.

Dus wat dat betreft zat je goed maar betrof het dus een uitzonderlijk geval.


Er wordt gesproken over dat er maar 3 dispensatiespelers tegelijkertijd in het veld mogen staan.
Het wordt dus wel moeilijk om te controleren of de dispensatiespelers wel of niet tegelijk in het veld hebben gestaan.
Want er staan misschien wel 16 namen op de lijst en in de B-categorie is doorlopend wisselen toegestaan.
De kaartcontrole is pas na afloop of vooraf aan de wedstrijd gedaan.
Als tegenstander heb je dan ook geen kijk of er maar 3 of dat er meer dispensatiespelers in het veld staan.
Hoe kunnen we dit probleem oplossen?
Indien een invaller in het veld komt, via het wedstrijdformulier kijken of het nummer 3, 4 of zelfs 5 is?
Wim van Dommelen op 2006-03-13 19:27:10 
    
Dit is niet te doen Wim.

Maar het is ook een uitzonderingsgeval en dan alleen in de B categorie.
Theo van Diepen op 2006-03-13 20:15:56 
    
Wim,

Misschien biedt de spelerspas volgend seizoen uitkomst?
Gerrit van Driel op 2006-03-14 18:35:14 
    
Ik denk dat Wim met de kaartcontrole de spelerspascontole bedoed Gerrit.

Als ik een team tegenkom met 5 dispensatiespelers dan zal ik daar niet moeilijk over doen. Het is voor sommige verenigingen pure noodzaak om het op deze manier te doen omdat ze gewoonweg niet voldoende spelers hebben. Alle jeugd van het dorp speelt soms in maar 1 team.

Wel zou men als KNVB kunnen zeggen dat teams met een bepaald aantal dispensatie spelers niet in de laagste klassse zou mogen uitkomen.
Theo van Diepen op 2006-03-14 19:46:55 
    
Je kunt ook proberen om met een andere vereniging uit het dorp of naast gelegen dorp een team samen te stellen.
Je kunt dan als combinatieteam de coimpetitie in.
De ene thuiswedstrijd wordt dan bij jou gespeeld en de andere thuiswedstrijd bij de andere vereniging.
Dit gebeurt ook regelmatig.
ik weet wel dat dit bij de jeugd mogelijk is, maar of dat dit ook bij de senioren geldt dat weet ik niet.
Wim van Dommelen op 2006-03-14 22:30:08 
    
Ook bij de senioren is dit mogelijk. Hier in de buurt ken ik geen heren combinatieteams. Wel is er een vereniging waarbij men geen eerste elftal heeft.

Een combinatie elftal is eigenlijk alleen te vormen indien beide verenigingen tekort spelers hebben om een eigen elftal te hebben.
In het damesvoetbal komt het wel vaker voor maar men vind dit verre van ideaal. Zelf ga ik elke wedstrijd met een dames elftal mee waarven de meeste speelster deel hebben uitgemaakt van een combinatie elftal, en de ervaringen hiermee zijn over het algemeen negatief.


Het betreft dan vooral het (eigenlijk) geen binding hebben met speelsters van het andere team.
Vrijving tussen de twee teams.
Het slechts 1x in de 4 weken thuisspelen.

Ook bij mijn oude vereniging is er een combinatie elftal en ook daar zijn de ervaringen niet erg positief.
Theo van Diepen op 2006-03-14 22:49:42